Lid worden van onze vereniging

Iedere huurder van de R.K. Woningbouwvereniging (RK Zeist) kan lid worden van de RK Zeist. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt onder andere het jaarverslag besproken. Alle leden kunnen hier hun stem laten horen.

Lid worden van de RK Zeist betekent niet dat u voorrang krijgt bij woningtoewijzing.
Wel kunt u meedenken en uw stem laten horen over algemene zaken van de RK Zeist. Als u lid wilt worden van onze vereniging, kunt u contact opnemen met Lia Voskuilen via telefoonnummer 030 – 698 50 30.

 

Laatste nieuws leden
Op 27 juni 2018 was de Algemene Ledenvergadering in de Maria oord-Zaal. De leden zijn akkoord gegaan met het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni 2017 en hebben zij de jaarrekening 2017 goedgekeurd, die vanaf nu ook gepubliceerd staat op onze website. Tevens hebben zij het bestuur en de Raad van Commissarissen decharge verleend en zijn ze akkoord gegaan met de door de Woningwet vereiste wijzigingen in de statuten.

De volgende reguliere Algemene Ledenvergadering staat gepland voor juni 2019, waarin onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2018 besproken zal worden.