Afspraken over betaalbaar wonen, hulp bij schulden en duurzaamheid


Afspraken over betaalbaar wonen, hulp bij schulden en duurzaamheid

Fotobijschrift: De ondertekening van de prestatieafspraken vond plaats bij Eikenstein. Deze voormalige jeugdgevangenis wordt door RK Zeist herontwikkeld tot sociale huurwoningen.

Meer sociale huurwoningen en woningen voor lage middeninkomens, mensen met schulden worden eerder geholpen en woningcorporaties gaan in 2022 gezamenlijk bijna 700 woningen verduurzamen. Dat staat in de prestatieafspraken die gemeente Zeist onlangs heeft gemaakt met woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Zeist en met hun huurdersorganisaties, Huurdersplatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma. Deze partijen maken jaarlijks afspraken over wonen in de sociale huursector in Zeist.

Wethouder Laura Hoogstraten, verantwoordelijk voor onder meer Wonen: “Er liggen veel opgaven op het gebied van wonen. Ook in Zeist vinden veel mensen maar moeilijk een passende woning. Daarom zijn we heel blij met de samenwerking met corporaties en huurdersorganisaties. Samen werken we eraan om het aanbod aan woningen te vergroten, kwetsbare inwoners nog beter te helpen en aan een duurzame, toekomstbestendige woonomgeving.”

Meer betaalbare woningen

Partijen hadden al afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen tot 2025 stijgt met tenminste 300 woningen. Dit jaar zijn er aanvullende afspraken gemaakt over het huisvesten van inwoners met een laag middeninkomen. In Zeist zijn veel mensen met een middeninkomen die te weinig verdienen voor een koopwoning of particuliere huurwoning. Daarom hebben de partijen afgesproken om samen te kijken wat er voor deze doelgroep mogelijk is in zowel nieuwbouwprojecten als bij bestaande woningen, zonder dat dit ten koste gaat van de doelgroepen met een laag inkomen.

Een woning die past

Ook is afgesproken om aandacht te schenken aan wijken en buurten waar relatief veel sociale problematiek speelt. Steeds meer mensen hebben enige vorm van ondersteuning nodig. Een woning die past bij de levensfase en gezinssituatie, is dan van belang. Zo wordt de inzet van een wooncoach onderzocht. Deze coach helpt huurders, bijvoorbeeld als iemand minder mobiel wordt. Kan de woning worden aangepast? Of is er misschien een andere woning beschikbaar, die beter voldoet?

Ook is afgesproken dat woningcorporaties eerder aan de bel trekken bij schuldhulpverlening, als huurders hun huur niet meer lijken te kunnen betalen. Zo kan worden voorkomen dat gezinnen in zware schuldproblemen komen.

Goede isolatie

Ook in 2022 is er opnieuw veel aandacht voor verduurzaming. De hoge energieprijzen dit jaar bevestigen het belang en de meerwaarde van duurzame, goed geïsoleerde woningen. Woongoed Zeist en RK Zeist verduurzamen gezamenlijk bijna 700 bestaande woningen in 2022. Alle nieuw te bouwen woningen zijn zeer goed geïsoleerd en aardgasvrij.