Prisma is een onafhankelijke stichting van en voor huurders van woningen van de RK Woningbouwstichting. Zij komt op voor de belangen van huurders. Prisma adviseert de RK Woningbouwstichting o.a. over haar beleid. Prisma bestaat uit een vrijwillig bestuur.

Wat doet Prisma voor u?

  • Prisma peilt uw mening over onderwerpen die u belangrijk vindt, zoals de huurverhoging, groot onderhoud en renovatieplannen;
  • Prisma overlegt en onderhandelt met de RK Woningbouwstichting over beleid en beheer;
  • Prisma informeert u over de resultaten van het overleg;
  • Prisma ondersteunt ook Bewonerscommissies die in hun complex actief zijn;
  • Prisma adviseert de RK Woningbouwstichting bij de jaarlijkse huurverhoging, bij het ZAV-beleid;
  • Prisma waakt over uw belangen bij groot onderhoud (ver)nieuwbouw en investeringen in energiebesparende maatregelen.

Enkele onderwerpen worden door de huurdersbelangenverenigingen van de Zeister corporaties gezamenlijk aangepakt. Zo is er één Basis Sociaal Statuut (BSS) dat de huurdersrechten regelt bij renovatie en sloop en is er één Geschillen Advies Commissie (GAC) waar u terecht kunt als u er met uw corporatie niet meer uitkomt. Ook brengen de huurdersbelangenverenigingen gezamenlijk advies uit over de prestatieafspraken die de gemeente met de Zeister  corporaties maakt over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken en van de huurwoningen in onze gemeente.

Wilt u meer informatie over Prisma, het lidmaatschap, versterking van het bestuur of over andere huurderszaken, dan kunt u contact opnemen met:

 

PRISMA HUURDERSBELANGEN

Het bestuur van Prisma Huurdersbelangen bestaat uit (op foto van links naar rechts): Martina Vonk Noordegraaf, Jeanne van Dorrestein, Martin van Bruggen en Wil Dix

p/a Dr.Schaepmanlaan 14
3702 XH Zeist
e-mail: penningmeester@shbprisma.nl
Website: www.shbprisma.nl