Richtlijnen voor goed bestuur en toezicht

De RK Zeist is een maatschappelijke onderneming met een langetermijnverantwoordelijkheid (het zorgen voor goede huisvesting primair voor de lagere inkomensgroepen, niet alleen nu maar ook in de toekomst) en daar hoort een goed ondernemersbestuur (corporate governance) bij. Voor ons zijn transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid de sleutelwoorden voor een goed bestuur en noodzakelijk voor het vertrouwen van de maatschappij in corporaties.

De RK Zeist is lid van Aedes (vereniging van woningcorporaties) en daarmee hebben we ons ook verbonden aan de AedesCode. Door ons aan deze code te houden laten wij zien waar we voor staan, en waar we dus ook op aangesproken kunnen worden. Dat we kwaliteit bieden en dat we ons verantwoorden naar de omgeving waarin wij opereren. Een onderdeel van de Aedescode is de Governancecode die bestuurders en toezichthouders richtlijnen biedt voor goed bestuur en toezicht.

 

Voor meer informatie klikt u op onderstaande documenten:

AedesCode 
Governancecode 

Algemene inkoopvoorwaarden

Visie op Toezicht en Bestuur
Profielschets Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commisarissen