Urgentie aanvragen voor een woning

Er zijn in onze regio helaas te weinig sociale huurwoningen om iedere woningzoekende direct aan een woning te helpen. Daarom moeten de meeste mensen een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen woningzoekende voorrang (urgentie) krijgen. Met deze urgentie kan men met voorrang reageren op het regionale woningaanbod.

Een urgentieverklaring is er voor wie in een noodsituatie verkeert en dringend een andere woning nodig heeft. U moet dan denken aan:

• dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen;
• financiële problemen buiten uw schuld;
• u bent ernstig ziek geworden en kunt daarom niet meer in uw huidige woning wonen;

U kunt urgentie aanvragen op sociale of medisch gronden of als u mantelzorg verleent.

 

Waar kunt u urgentie aanvragen

De gemeente Zeist handelt de urgentie-aanvragen af. Op grond van de Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen de burgemeester en wethouders van Zeist een woningzoekende urgent verklaren. Op de website van de gemeente Zeist  treft u meer informatie aan over een urgentie-aanvraag en kunt u het aanvraagformulier voor een urgentie invullen.

Vraagt u een urgentieverklaring aan, dan betaalt u hiervoor €79,15. Dit betaalt u voor de aanvraag, u ontvangt geen geld terug als u geen urgentie krijgt. Kijk daarom vóóraf goed op de website van de gemeente Zeist aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor urgentieverklaring in aanmerking te komen.

 

Voorwaarden voor een urgentie-aanvraag

Om urgentie aan te kunnen vragen, moet u voldoen aan 9 voorwaarden:
1. u staat geregistreerd als woningzoekende bij Woningnet;
2. als u minimaal 1 jaar ingeschreven staat bij de Basisregistratie Personen van uw gemeente;
3. u beschikt(e) over zelfstandige woonruimte;
4. er is sprake van een bijzondere, persoonlijke noodsituatie;
5. deze noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld en was door u niet te voorzien;
6. u heeft eerst zelf (aantoonbaar) naar een oplossing gezocht;
7. een verhuizing binnen 6 maanden is noodzakelijk;
8. u bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor passende huisvesting te zorgen;
9. uw inkomen (voor het hele huishouden) mag niet hoger dan €46.263  bruto op jaarbasis.