Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Hebt u meer of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0343 53 60 80 of kom even langs bij ons op kantoor.

De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Zie voor meer informatie ook de pagina urgentie.

De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.
Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie en kunt u digitaal de urgentie-aanvraag doen. De aanvraag kost € 73,-.

U betaalt vóór de eerste van de maand de volledige huur voor de komende maand.

U kunt ons machtigen met een SEPA machtiging, wij incasseren vervolgens rond de 1e van de maand de huur van uw rekening.

U kunt er ook voor kiezen om de huur zelf  aan ons over te maken. U ontvangt dan elke maand een acceptgiro van ons en u zorgt ervoor dat de huur voor de eerste van de maand op onze rekening staat.

U vult een SEPA machtiging in. Deze kunt u hier downloaden, op ons kantoor ophalen of wij sturen er eentje op uw verzoek naar u toe. Wij incasseren vervolgens de huur iedere maand van uw rekening rond de 1e van de maand. U heeft altijd het recht om de incasso te storneren via uw bank of om de machtiging via ons kantoor weer in te trekken. Storneer echter alleen als de afschrijving niet klopt en niet als u krap zit. Want als u de huur storneert, creëert u direct een schuld.

U kunt via www.mijntoeslagen.nl of via de belastingtelefoon (0800-0543) huur- of zorgtoeslag aanvragen.

De belastingdienst brengt u schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen. Hebt u niets ontvangen? Of hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met de belastingdienst via telefoonnummer (0800) 05 43. Houdt hiervoor uw Burgerservicenummer bij de hand.

U kunt ook inloggen op Mijn toeslagen, daar worden de brieven van de Belastingdienst voor u bewaard.

U kunt te maken krijgen met twee soorten huurverhoging: de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en een huurverhoging nadat wij uw woning verbeterd hebben.

Bij de jaarlijkse huurverhoging doet de RK Woningbouwvereniging Zeist, na overleg met huurdersbelangenvereniging Prisma, u vooraf een schriftelijk voorstel. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor de woning geldt. Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u vóór 1 juli bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging.  U kunt hiervoor het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging gebruiken.

De huur kan ook stijgen nadat wij uw woning verbeterd hebben. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een CV-ketel of dubbele beglazing. Uw woning is daardoor comfortabeler en zuiniger, wat u zult merken aan uw energierekening. Een deel van de kosten die wij maken om uw woning te verbeteren, kunnen wij aan u doorberekenen. Natuurlijk maken wij hierover van te voren heldere afspraken met u.

Gronden om bezwaar te maken zijn onder andere:

  • de huurverhoging is meer dan de vastgestelde maximale huurverhoging;
  • uw huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens te liggen;
  • het voorstel voor de huurverhoging is te laat verzonden (minder dan 2 maanden voor 1 juli);
  • u krijgt voor de tweede keer binnen een jaar huurverhoging.

De huur mag in principe een keer per jaar verhoogd worden. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. Een tussentijdse huurverhoging in verband met een verbetering aan de woning. Of een huurverhoging die ingehaald wordt, bijvoorbeeld omdat de jaarlijkse verhoging wegens gebreken aan de woning is uitgesteld;

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Medehuurderschap wil zeggen dat twee mensen die op hetzelfde adres wonen, allebei dezelfde rechten en plichten als huurder hebben.

Beide huurders tekenen het huurcontract, waarin staat dat ze allebei aansprakelijk zijn voor het betalen van de huur en het dagelijks onderhoud voor de huurwoning.

Dit geeft ook de zekerheid dat een van de partners in de woning kan blijven wonen, als de andere partner zou wegvallen of vertrekken. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.

Medehuurderschap is aan te vragen als de partner van de hoofdhuurder duidelijk aantoonbaar minimaal twee jaar in de woning woont (volgens de Gemeentelijke Basisadministratie) en als beide huurders een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen).

Medehuurderschap is niet bedoeld om de kandidaat-huurder snel huurder te laten worden. Dan wordt de wachttijd omzeild en dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere woningzoekenden. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.

Woningcorporaties hebben de verplichting hun woningen alleen te verhuren aan huishoudens die qua grootte passen bij de woning. Om die reden vraagt u aan ons toestemming om iemand bij u in te laten wonen. Dit kan een partner zijn, maar ook een familielid of goede vriend/vriendin.

Let op! Als u iemand bij u in wilt laten wonen, dan kan dat van invloed zijn op de eventuele huur- of zorgsubsidie die u ontvangt. U kunt bij de Belastingdienst informeren of dat voor u ook geldt.

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, kunt u daar een aanvraag tot inwoning’ voor indienen bij de RK Zeist. U als huurder en de inwonende ondertekenen allebei de aanvraag. De inwoner voegt ook een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs toe.

Voorwaarden voor goedkeuring voor het inwonen is dat de grootte van het huishouden moet passen bij de grootte van de woning. Een inwonende heeft geen rechten en plichten ten aanzien van de RK Zeist. Hij of zij kan dus ook geen aanspraak maken op de woning als de hoofdhuurder de woning verlaat of overlijdt.

In de huurovereenkomst staat dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning heeft. Maar hoe zit dat als u bijvoorbeeld vanwege studie of werk tijdelijk naar een andere regio moet of zelfs naar het buitenland? U kunt dan iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Die persoon noemen we een huisbewaarder.

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van de RK Zeist en onder bepaalde voorwaarden, voor de woning zorgt en daar verblijft tijdens uw afwezigheid. De periode van huisbewaring is minimaal 3 maanden en maximaal een jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

U kunt huisbewaarderschap aanvragen wanneer u als huurder kunt aantonen dat u:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn;
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een ‘wereldreis’ afwezig bent

Voor meer informatie of het aanvragen van een huisbewaarderschap kunt u het aanvraagformulier huisbewaarderschap downloaden en bij aanvraag bij ons inleveren.

U heeft een opzegtermijn van één maand.
U kunt uw woning op elke gewenste werkdag opzeggen, mits de laatst te betalen huurdag ook op een werkdag valt. Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen eindopnames verricht.

U vult het huuropzeggingsformulier in en levert dit in op ons kantoor (via e-mail, post of aan de balie). U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van uw opzegging. We maken dan ook gelijk een afspraak voor een voorcontrole, waarbij we samen even door de woning lopen en afspreken hoe u de woning oplevert.

De woningbouwvereniging zorgt ervoor dat uw woning in goede staat blijft. Dit houdt in dat wij zorgen voor het grote onderhoud aan de buitenkant van de woning. Ook zorgen wij voor de leidingen en voor de gemeenschappelijke installaties. In het onderhouds ABC staat per onderwerp beschreven wie wat moet doen. Kleine algemene klusjes zoals het netjes houden van de tuin, de stoep schoonhouden bij sneeuw en bladeren zijn altijd voor de huurder.

Wanneer u een defect aan uw huurwoning wilt aanmelden voor reparatie dan kunt u dat op twee manieren doen:

  • telefonisch tussen 08.30 en 09.30 uur via telefoonnummer: 030 – 698 50 30
  • via het online reparatieformulier op deze website.

U omschrijft het probleem zo goed mogelijk en laat uw contactgegevens achter. Wij informeren u vervolgens over de stappen die we ondernomen hebben om de reparatie te doen.

De cv ketel wordt 1 keer in 1,5 jaar nagekeken en onderhouden door Breman Service Zeist. U ontvangt hierover automatisch bericht van Breman Service Zeist.

Probeert u eerst om de ketel te resetten, hiervoor zit een apart knopje op uw ketel. U kunt eventueel ook de stekker van de ketel uit het stopcontact halen en er na een minuutje weer in doen. Als dit niet helpt of niet lukt kunt u, ook in de avonduren en in de weekenden, contact opnemen met de Breman Service Zeist: 030-635 88 00.

Vitens levert het water, maar het verwarmen van het water gebeurt door de cv-ketel. Het kan zijn dat er te weinig druk op de cv-ketel staat. Bij de cv-ketel zit een meter. Als het pijltje van deze meter beneden de 1 staat moet de cv-ketel bijgevuld worden. Dit is iets wat u zelf moet doen. Zie hiervoor ook de handleiding ontluchten en bijvullen Cv-installatie. Als dit niet helpt of niet lukt kunt u, ook in de avonduren en in de weekenden, contact opnemen met de Breman Service Zeist: 030-635 88 00.

Er zijn ook complexen waar het gas (de verwarming) centraal geregeld is, u heeft dan geen toegang tot de ketel. Deze huurders kunnen direct contact opnemen met Breman Service Zeist (030-635 88 00) om een monteur langs te laten komen.

Het kan zijn dat er lucht in de radiator zit. De cv-ketel moet dan ontlucht worden. Dit is iets dat u zelf moet doen. Zie hiervoor ook de handleiding Ontluchten en bijvullen Cv-installatie. Als dit niet helpt of niet lukt kunt u, ook in de avonduren en in de weekenden, contact opnemen met de Breman Service Zeist: 030-635 88 00.

Hebt u een verstopping in uw wc, douche of wastafel? Gebruik dan nooit agressieve ontstoppingsmiddelen, zoals zoutzuur of caustische soda! Deze worden keihard en daardoor wordt het probleem alleen maar groter. Zie voor het voorkomen en verhelpen van verstoppingen de handleiding Ontstoppen van de afvoer. Lukt het u niet de verstopping zelf te verhelpen? Neem dan contact op tijdens het spreekuur van de technische dienst van de woningbouwvereniging, op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 09.30 uur op telefoonnummer 030 6985030.

Als uw kraan lekt, moet u dit zelf (laten) verhelpen. Het vervangen van leertjes komt voor uw eigen rekening. Indien uw kraan versleten is, zal de woningbouwvereniging uw kraan vervangen.

Als het water in uw toilet blijft doorlopen, neem dan contact op met de technische dienst van de woningbouwvereniging, op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 09.30 uur op telefoonnummer 030 6985030.

Constateert u dit bijvoorbeeld in het weekend en bent u bang dat het u teveel water kost, draai dan het kraantje van de stortbak in de toilet dicht.

Extra inbraakwerende maatregelen voor u woning regelt u zelf. Als u de maatregelen aangebracht wilt hebben volgens de normen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en in aanmerking wilt komen voor een certificaat, moet u dit aanvragen bij een erkend bedrijf.

U heeft eenmalig van ons een pasje voor de ondergrondse containers ontvangen. Bent u dit pasje verloren of wilt u een extra pasje aanvragen, dan neemt u contact op met de RMN.

De pasjes voor de ondergrondse containers worden uitgegeven door de RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Via het telefoonnummer 0900 603 92 22 kunt u een nieuw of extra pasje bestellen. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per pasje.

De RK Zeist is een verhuurder van sociale woningen. Wij hebben voor nu geen voornemens om onze huizen te verkopen.

Als u overlast heeft van uw buren of omwonenden adviseren wij u om eerst eens rustig met elkaar te gaan praten. Vaak heeft de veroorzaker er geen erg in dat u hinder ondervindt. Zorg er voor dat u rustig bent als u er heen gaat. Dat komt de sfeer alleen ten goede. Een rustig gesprek kan veel problemen oplossen. Wanneer u er onderling niet uitkomt kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Onze coördinator Leefbaarheid Cock Smeulders helpt u vervolgens om samen de overlast te stoppen.

U kunt er ook voor kiezen om buurtbemiddeling in te schakelen. Buurtbemiddeling helpt bewoners bij het oplossen van overlast en burenruzies. Hierbij kan het gaan om zaken als geluidsoverlast, blaffende honden, gedrag van de buren of verschil van mening over de tuin. Getrainde vrijwilligers (de bemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden u om samen het conflict op te lossen. Buurtbemiddeling is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer 030 2677787 of via buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.

Het bestrijden van ongedierte behoort niet tot de taken van de R.K. Woningbouwvereniging. Hebt u last van muizen of ratten, dan kunt u contact opnemen met de RMN via telefoonnummer 0900-60 39 222. Zij bestrijden de muizen of ratten gratis voor u. Voor overige ongedierte kunt u een ongediertebestrijder inschakelen.

Op de pagina ‘handige telefoonnummers’ vindt u de bedrijven die u zelf rechtstreeks kunt bellen als ons kantoor gesloten is.