U wilt wat melden of heeft een klacht

Wij horen altijd graag van u, als u iets wilt melden of vindt dat wij iets moeten doen of weten. Maar ook als er iets in uw ogen niet goed is of gaat, gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons tijdens kantooruren altijd even bellen of u komt bij ons langs. Heeft u overdag geen tijd, mail dan naar info@nabijwonen.nl.

 

Als we het niet met elkaar eens zijn

Wij vinden het belangrijk om alle huurders altijd optimaal en correct te helpen. Maar het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van ons. Of u vindt dat u door een van de medewerkers niet correct bent behandeld. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. De RK Zeist heeft hiervoor een klachtenprocedure. Wij registreren uw klacht en samen met u zoeken we naar een goede oplossing.

Vinden we samen niet de oplossing of bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van de RK Zeist. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft, kan het secretariaat van de Geschillen Advies Commissie u hierbij helpen (zie voor gegevens hieronder).

De directie neemt de klacht in behandeling en nodigt u – indien nodig – uit voor een gesprek. Nadat de klacht ontvangen is, ontvangt u een schriftelijke reactie van de directie.

Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillen Advies commissie

 

De Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie is onafhankelijk en geeft advies bij klachten van huurders van Woongoed Zeist en de RK Zeist.

Secretariaat
Voor vragen, het afhalen van een klachtenformulier of hulp bij het formuleren en indienen van uw klacht kunt u terecht bij het secretariaat van de Geschillenadviescommissie.

Postadres: postbus 135, 3700 AC Zeist.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag – donderdag van 8.00-16.30 uur via telefoonnummer: 030 69 36 600.

Klik hier voor de folder geschillenadviescommissie
Klik hier voor het reglement van de geschillenadviescommissie
Klik hier voor het klachtenformulier van de geschillenadviescommissie

Klik hier voor het jaarverslag 2020 van de Geschillen Advies Commissie