Zeist, donderdagavond 1 december 1910

Om acht uur in de avond komen elf mannen bij elkaar in het verenigingsgebouw van de katholieke werkliedenvereniging St. Joseph: een pakhuisknecht-winkelier en zijn broer, een kleermaker, nog een winkelier, een fietsenmaker, twee timmermannen, een tuinbaas, een metselaar, twee arbeiders en een veldwachter. De voorlopige leiding van de vergadering berust bij Willem Christiaan Grundmeijer, een pakhuisknecht die onlangs een winkel is begonnen in katholieke boeken en religiosa. Hij zet het doel van de vergadering uiteen: te komen tot een definitieve oprichting van bouwvereniging Volkshuisvesting.

(Tekst hierboven komt uit het boek ‘Eeuwig wonen in de Schaepmanlaan’ van Karin Stadhouders)

Deze heren wilde iets aan “den heerschenden woningnood” doen. Binnen 6 jaar realiseerde zij 68 woningen en een winkelhuis aan de Dr. Schaepmanlaan. Gezien de tijd waarin dit speelde en de kennis van deze heren een zeer indrukwekkende prestatie! Zouden deze heren trots zijn te vernemen dat hun woningbouwvereniging nog bloeiende is? Of zouden zij eerder treurig zijn omdat de wachttijd voor een sociale huurwoning nog steeds vele jaren is?

Tegenwoordig staan wij bekend als RK Zeist (RK Zeist), al staan we lokaal al jaren bekend als gewoon de RK. Maar hoe we ook genoemd worden, wij zijn nog steeds een corporatie die zich inzet om een goed en veilig thuis te bieden aan mensen met lagere inkomens.

Hoek Hortensialaan – Leliestraat

Misschien ligt het aan onze ruim 100 jarige geschiedenis, maar de RK Zeist heeft een voorliefde voor cultuurhistorisch erfgoed en dit is dan ook goed te zien aan onze portefeuille. Ons eigen kantoor bijvoorbeeld aan de Hortensialaan is gevestigd in een voormalige kleuterschool en gymzaal. Nog regelmatig ontvangen wij huurders of aankomende huurders die in hun jeugd nog gesport hebben in de gymzaal dat nu gerenoveerd is tot het kantoor van de RK Zeist. Het oude nonnenklooster Maria-oord aan de Rozenstraat is ook door de RK Zeist gerenoveerd. De oude nonnenkamers zijn nu studentenkamers en de oude woonruimte van de pastoor is nu onderverdeeld in vrije sector appartementen en de Maria oord zaal voor verhuur.

In het vroegere gebouw van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) in Jugendstilstijl, ook aan de Hortensialaan, zit momenteel een kinderdagverblijf. De KAB droeg begin twintigste eeuw zorg voor de emancipatie van vrouwen door hen uit de sleur van het huishouden te halen en educatie aan te bieden. Als kinderdagverblijf stimuleert het gebouw, een eeuw later, opnieuw de emancipatie.

De Driest

En naast de voormalig en volledig gerestaureerde huishoudschool De Driest is ook het streven van de RK Zeist om het aanzicht van Zeist te verbeteren goed te zien. Wij bouwde daar aan de Van Reenenweg zeven eengezinswoningen, rekening houdend met de architectuur van de rest van de straat. En even trots zijn we op de Dr. Schaepmanlaan, waar 68 woningen herbouwt zijn naar de tekeningen uit 1911.

 

De RK Zeist heeft in het verleden niet alleen cultuurhistorisch aangekocht, maar heeft ook oog gehad voor bijzondere complexen. Zoals Sterrenberg in Huis ter Heide waar mensen mét en zonder een verstandelijke beperking wonen. Of de Couwenhovenflats waarin ook een woongroep voor ouderen is gevestigd. De Oranjerie is een driehoekige ouderencomplex met een gemeenschappelijke binnentuin en een eigen gemeenschapsruimte in een historische oranjerie.

Wij blijven oog houden voor cultuurhistorische kansen en voor bijzondere complexen, maar bovenal voor onze huurders. Want na ruim een eeuw is er wat dat betreft niet veel veranderd: onze hoogste prioriteit is en blijft om woonruimte in prettige woonomgevingen aan te bieden aan mensen met een laag inkomen.