Visitatie 2020, wij leggen verantwoording af

RK Woningbouwstichting Zeist laat zich iedere vier jaar, conform de woningwet, visiteren. De visitatie beoordeelt onafhankelijk en kritisch onze maatschappelijke prestaties. Benieuwd naar de resultaten van de visitatie? Bekijk het rapport van de visitatiecommissie en lees de bestuurlijke reactie hierop van onze bestuurder Camiel Schuurmans.

Wij laten ons visiteren

Corporaties laten zich iedere vier jaar visiteren. Dat staat ook in de Aedescode. Dit betekent dat een onafhankelijk bureau onder andere kijkt:

  • hoe wij maatschappelijk presteren
  • hoe wij onze belanghouders betrekken
  • hoe wij intern toezicht houden en hoe dit onze kwaliteit waarborgt.

In 2020/2021 was de laatste visitatie.