Ons RK Zeist-team

Wat voor de RK Woningbouwstichting voorop staat is dat wij dicht bij de huurders staan.

En dat doet wij met een klein professioneel team. Mensen die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de huurders.​

 

 

Directeur/bestuurder
De heer mr. C.H. (Camiel) Schuurmans MSc MSRE

 

 

 


Officemanager/directiesecretaresse

Mevrouw F. ( Francine) van Leur

 

 

 

 

Woonconsulent
Mevrouw M. (Mariken) van Nassau

Wijkregisseur
De heer J. (Jasper) Schots

wout-website-1.jpg
Senior medewerker Financiën en Control 
De heer W. (Wouter) Gulden
 

Coördinator Financiën & Control
Mevrouw E.G. (Elisabeth) Werkhoven

Opzichter Vastgoedbeheer

De heer E.A.C. van Wijk

Technisch opzichter
De heer W. (Wouter) Linger

Huismeester / facilitaire zaken

De heer M. (Mustapha) Taoufik

Huismeester / facilitaire zaken 

De heer O. (Omar) Belarbi

Raad van Commissarissen 

Mevrouw mr. L.M. (Loes) van der Sluis
De heer G. (Gregor) Smeets

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch. Zij leggen elk jaar verantwoording af over de uitvoering van taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.
Hun vergoeding is conform de normen van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De voorzitter ontvangt een hogere vergoeding van de overige leden vanwege de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder die extra tijd vergt. Zijn vergoeding is € 8.490,–. De overige leden ontvangen € 7.080,–. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Hiermee is gehoor gegeven aan de WNT-beloningscode met bijbehorende overgangsregeling (Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)).

Ga hier naar de profielschets Raad van Commissarissen

Ga hier naar het reglement van de Raad van Commissarissen

Ga hier naar het reglement van de auditcommissie

Ga hier naar het reglement selectie- en remuneratiecommissie