Ons RK Zeist-team

Wat voor de RK Woningbouwvereniging voorop staat is dat wij dicht bij de huurders staan.

En dat doet wij met een klein professioneel team. Mensen die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de huurders.​

Directeur/bestuurder
De heer mr. C.H. (Camiel) Schuurmans
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officemanager/directiesecretaresse
Mevrouw F. van Leur

 

Jennifer Buijnink RKWBV

 

 

 

 

 

Bestuurs- en beleidsadviseur
Mevrouw J. (Jennifer) Buijnink

Woonconsulent
Mevrouw M. (Mariken) van Nassau
Coördinator Leefbaarheid
De heer C. (Cock) Smeulders

Senior medewerker Financiën en Control 
De heer W. (Wout) Gulden
Financiële administratie
Mevrouw A.W.M. (Lia) Voskuilen
Coördinator Financiën & Control
Mevrouw E.G. (Elisabeth) Werkhoven
Technisch manager
De heer H.G. (Hendrik) van Haren

Wouter Linger

Junior technisch opzichter
De heer W. (Wouter) Linger
Huismeester / facilitaire zaken
De heer O. (Omar) Belarbi

 

Raad van Commissarissen 

De heer J. (Jack) Hock,
De heer ir. W. (Wouter) Würdemann MBA
Mevrouw mr. L.M. (Loes) van der Sluis
De heer G. (Gregor) Smeets

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch. Zij leggen elk jaar verantwoording af over de uitvoering van taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.
Hun vergoeding is conform de normen van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De voorzitter ontvangt een hogere vergoeding van de overige leden vanwege de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder die extra tijd vergt. Zijn vergoeding is € 8.490,–. De overige leden ontvangen € 7.080,–. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Hiermee is gehoor gegeven aan de WNT-beloningscode met bijbehorende overgangsregeling (Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)).

Ga hier naar de profielschets Raad van Commissarissen

Ga hier naar het reglement van de Raad van Commissarissen

Ga hier naar het reglement van de auditcommissie

Ga hier naar het reglement selectie- en remuneratiecommissie