Onze doelstellingen en ambities

In ons ondernemingsplan staan onze doelstellingen en ambities voor de komende jaren. Het geeft ons kaders waarbinnen we ons beleid concreet vorm geven. Ons huidige ondernemingsplan betreft de periode 2022 tot 2025.

Klik op onderstaand plaatje voor ons ondernemingsplan voor periode 2022 – 2025