Vanaf 2 april kunnen woningzoekenden in de regio Utrecht hun inkomens- en persoonsgegevens via een directe koppeling met MijnOverheid delen met WoningNet. Je gegevens delen was nog nooit zo makkelijk en veilig. Ook het inschrijfproces van WoningNet is vernieuwd.

 Verbeteringen
Je inkomensgegevens delen via de koppeling kon al. Met de vernieuwde koppeling kan WoningNet ook je persoonsgegevens controleren via MijnOverheid. Dit maakt het zoeken naar een woning nog makkelijker, het voorkomt fraude en het verhuurproces wordt nog efficiënter.

 Niet verplicht
We snappen dat niet iedereen handig is met computers. Daarom blijft het mogelijk om je gegevens op een andere manier te delen.

 Wil je weten hoe het werkt?
Kijk dan gauw op de website van WoningNet: DᾹK regio Utrecht. Hier vind je bijvoorbeeld korte instructievideo’s.

U heeft in april 2024 een voorstel huurverhoging ontvangen. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u het voorstel per mail ontvangen. Is het niet bekend, dan heeft u het per post ontvangen. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2024. In het voorstel staat uw nieuwe huurprijs.

 

Ik heb geen voorstel huurverhoging ontvangen

Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u de brief per mail ontvangen. Misschien is deze in uw spamfilter terecht gekomen. Alle huurders hebben van ons een brief gehad. Neem contact op met ons als u de brief niet kunt vinden. Wij sturen u dan een kopie van de brief toe.

Heeft bezwaar maken zin?

De overheid staat een maximale huurverhoging toe van 5,8% voor sociale huurwoningen en 5,5% voor vrije sectorwoningen. NabijWonen blijft hier onder. Bezwaar maken heeft daarom zeer waarschijnlijk geen zin.

Op de website van rijksoverheid.nl leest u in welke situaties het zin heeft om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.

Het is bijvoorbeeld zinloos om bezwaar te maken tegen de huurverhoging als u overlast heeft van uw buren of als u vindt dat uw woning slecht onderhouden is.

Krijg ik ook huurverhoging als mijn inkomen in 2024 gedaald is?

De hoogte van uw inkomen heeft geen invloed op de huurverhoging. U krijgt dus gewoon een huurverhoging. Er is één uitzondering. Betaalt u voor de kale huur meer dan € 577,91? Klik dan hier om verder te lezen.

 

Hoe dien ik bezwaar in?

U stuurt vóór 1 juli 2024 uw bezwaar naar info@nabijwonen.nl. Hier kunt u een bezwaarformulier downloaden.

 

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl.

Precies een jaar geleden spraken de woningcorporaties HeuvelrugWonen en RKZeist hun intentie uit om gezamenlijk nog meer aan volkshuisvesting te doen in de gemeenten ZeistUtrechtseHeuvelrug en WijkbijDuurstede. Wij onderzochten in 2023 of de bundeling van 2 goede huisvesters tot nog betere kwaliteit en kwantiteit zou leiden. Onder de goede en zeer professionele begeleiding van MichaelvanderVelden en SamuëlVerpalen van AEF constateerden wij in de zomer van 2023 dat dit het geval was: méér betaalbare woningen, verduurzaming en focus op leefbaarheid in alle wijken in deze 3 mooie gemeenten is mogelijk! Onze onvolprezen huurdersorganisaties HBSPrisma en Huurdersbelangenverenigingheuvelrugwonen gaven ons vertrouwen en inspiratie om het proces en de nieuwe missie verder vorm te geven. Met de enorme steun en betrokkenheid van alle medewerkers is verder gewerkt aan de visie van NabijWonen wat resulteerde in de 7 beloftes van NabijWonen. De eerste belofte – nabij zijn in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede – hebben wij precies een maand na de fusie op 31 januari gestalte gegeven. Alle medewerkers maakten kennis met de bewoners in onze complexen.
Ontmoeting en verbinding staan centraal in onze visie en om daar dan ook de daad bij het woord te voegen is geweldig.

NabijWonen is nu officieel van start gegaan, we gaan een reis maken teneinde samen met bewoners en onze maatschappelijke- en commerciële partners de broodnodige betaalbare woningen in onze gemeenten te bouwen. Betaalbaarheid, verduurzaming en mooie leefbare buurten en wijken: daar gaan wij voor en zijn wij op aanspreekbaar.

Afgelopen maandag 18 december was een feestelijke dag. Bestuurders Jos Sleyfer en Camiel Schuurmans ondertekenden de fusieovereenkomst tussen Heuvelrug Wonen en RK Zeist. Hiermee is de fusie een feit: vanaf 1 januari 2024 gaan we samen verder als NabijWonen.

Ook de Raden van Commissarissen zetten hun handtekeningen onder de overeenkomst. Dit gebeurde allemaal in het bijzijn van de ondernemingsraden en huurdersorganisaties. Het was een feestelijke aangelegenheid.

Jos en Camiel proostten samen op de fusie. De bestuurders hebben beiden het volste vertrouwen in de samensmelting van de corporaties. “Heuvelrug Wonen en RK Zeist werkten al jaren samen op tal van gebieden. De fusie is erg goed nieuws voor bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist omdat beide corporaties samen nog meer kunnen bijdragen aan nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Samen met onze zeer gemotiveerde medewerkers zullen we nabij zijn voor onze bewoners en partners”.

Wij kijken er allen naar uit om u in het nieuwe jaar te verwelkomen bij NabijWonen.

Op 14 december ondertekenden de huurdersorganisaties, RKZeist en Woongoed Zeist de prestatieafspraken met de gemeente.  In deze prestatieafspraken geven partijen aan hoe zij samen de ambities en opgaven uit de woonvisie 2021-2025 willen oppakken en uitvoeren.

Lees meer over de prestatieafspraken Zeist:  Prestatieafspraken Jaarafspraak 2024