Op donderdag 14 september ondertekenden RK Zeist en de elk® groep de overeenkomst voor de realisatie van 25 zorgappartementen. In 2019 nam woningcorporatie RK Zeist het initiatief voor de bouw van deze appartementen. Architectenbureau AG NOVA heeft het ontwerp verzorgd en na een zorgvuldige selectie is elk® groep geselecteerd om de bouw te leiden.

Modern appartementengebouw met 25 zorgappartementen
Op de hoek van de Dwarsweg–Anne de Vrieslaan, op het voormalige terrein van supermarkt De Komeet, zal volgend jaar een modern appartementengebouw worden gebouwd met 25 zorgappartementen, speciaal ontworpen voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Over de appartementen
De bouw wordt gerealiseerd met prefab houtskeletbouw elementen. Daarnaast is er extra aandacht voor circulariteit, door toepassing van houtvezelisolatie en het plaatsen van 100% recyclebare PET-flessen badkamers. Elk appartement zal een oppervlakte hebben van ca. 35 m² en er zullen twee gemeenschappelijke ruimtes zijn waar bewoners kunnen samenkomen.

Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een wijziging in het bestemmingsplan, een initiatief dat aansluit op de dringende behoefte aan extra zorgappartementen voor deze doelgroep in de gemeente Zeist. De gemeente heeft zich actief ingezet voor de bestemmingswijziging om dit project te ondersteunen. De sloop van de voormalige supermarkt heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onder begeleiding van Camiel Schuurmans (links op foto) namens RK Zeist en Roel van Elk (rechts op foto) namens elk® groep werd de overeenkomst officieel ondertekend.

Bij verhuur en oplevering van woningen is een energielabel verplicht. Naast het energielabel voor woningen is er de energie-index, wat meetelt bij het berekenen van de huurprijs.  Ook huurders kunnen vanaf nu hun energielabelafschrift downloaden.

Om het energielabelafschrift te downloaden heb je een DigiD nodig. Hiermee kun je inloggen op MijnOverheid. Door te klikken op ”Wonen” en vervolgens op de tegel ”Energielabel” kan het energielabelafschrift gedownload worden.

De woningcorporaties werken in de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.      De corporaties kennen elkaar goed want zij werken al een aantal jaren intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, projectontwikkeling, communicatie en personeel.      In 2023 wordt de mogelijke fusie onderzocht. Rond de zomer van 2023 nemen de corporaties een voortgangsbesluit. Als er een positief besluit wordt genomen dan wordt de fusie in de tweede helft van 2023 voorbereid.

Lees meer in dit persbericht: Onderzoek fusie RK en HW

RK Zeist hanteert de algemene inkoopvoorwaarden. U kunt de voorwaarden downloaden via onderstaande link:

Algemene inkoopvoorwaarden

 

 

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds.

Het noodfonds biedt vanaf 7 februari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning.

Kijk op de website van de Rijksoverheid of u in aanmerking komt voor steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie.