Bouw 24 appartementen Leendert Edelmanlaan gestart


Bouw 24 appartementen Leendert Edelmanlaan gestart

Op de voormalige locatie van een schoolgebouw aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan is de bouw van 24 appartementen gestart. Door de belangrijke coronamaatregelen kon een feestelijk startmoment niet plaatsvinden.

In het kader van de Versnellingsopgave voor meer sociale huurwoningen in Zeist heeft de RK Woningbouwvereniging in 2017 een selectie uitgeschreven. Heilijgers Bouw uit Amersfoort heeft samen met BDG Architecten uit Almere de selectie gewonnen. Het resultaat is een fraai gebouw met 24 comfortabele driekamerappartementen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het gebruik door senioren. De maatregelen zijn subtiel en staan het gebruik door andere doelgroepen zoals starters niet in de weg.

Doorstroming in de wijk
Met deze woningen wil de RK Woningbouwvereniging de doorstroming in de Verzetswijk bevorderen. Bewoners uit eengezinswoningen die soms al decennia lang in een hun woning wonen willen vaak best verhuizen naar een appartement. Maar dan wel graag binnen de eigen vertrouwde wijk. Deze mogelijkheid wordt nu geboden. Seniore huurders uit de wijk die een eengezinswoning achterlaten, hebben voorrang bij de toewijzing van een appartement. De vrijgekomen woningen komen ter beschikking voor (jonge) gezinnen. Op deze manier draagt dit complex bij aan de doorstroming en verjonging in de wijk.

Gasloos en energiezuinig
Vooruitlopend op de wetgeving in 2019 heeft de RK Woningbouwvereniging al in 2017 besloten geen gasaansluitingen in de woningen aan te brengen en de normering voor het energieverbruik fors lager in te zetten. De energie die benodigd is voor de installaties in het gebouw wordt voor een belangrijk deel opgewekt door PV-panelen op het dak.

Zodra het gebouw gereed is wordt ook de openbare ruimte ingericht. De begroeiing die daarbij wordt aangelegd vormt door een mix van lage struiken met hoge accenten een beschutte route voor insecten, vleermuizen en andere kleine dieren. De oplevering van het complex staat gepland in het voorjaar van 2021.