Eenmalige huurverlaging 2021


Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

Binnenkort ontvangen huurders van ons met een laag inkomen en hoge huur een eenmalige huurverlaging. Het is mogelijk dat u bericht krijgt van de Belastingdienst. Als u hiervoor in aanmerking komt dan ontvangt u automatisch bericht van ons.

In de tabel onderaan dit artikel ziet u of u in aanmerking komt voor de huurverlaging.

Had u in 2019 een laag inkomen?

Als u aan de voorwaarden voldoet heeft u automatisch bericht van ons gekregen.

U hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden nu bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan heeft u inmiddels bericht van ons ontvangen. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Is uw inkomen na 2019 gedaald?

Had u na 2019 een daling van uw inkomen, waardoor het inkomen van uw huishouden de afgelopen zes maanden (op jaarbasis) onder de grens in de tabel uitkomt?  En betaalt u een hogere huur dan in de tabel staat? Dan kunt u zelf een aanvraag bij ons indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de modelbrief huurverlaging van de Woonbond. Hierin leest u ook welke gegevens u mee moet sturen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening op de site van de Belastingdienst/Toeslagen. Zo ziet u wat de gevolgen zijn voor uw huurtoeslag.

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens Huurverlaging naar
Één persoon Tot en met € 23.725 € 633,25
Één persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
Tot en met € 23.650 € 633,25
Meerdere personen Tot en met € 32.200 Twee personen: € 633,25

Drie of meer personen: €678,66

Meerdere personen, van wie
ten minste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
Tot en met € 32.075 Twee personen: €633,25

Drie of meer personen: €678,66