Fakton Capital en Plegt-Vos winnen verkoopprocedure Eikenstein Zeist


Na een uitgebreide openbare verkoopprocedure heeft het Rijksvastgoedbedrijf de verkoop van de voormalige tuchtschool en jeugdinrichting ‘Eikenstein’ aan de Utrechtseweg in Zeist formeel gegund aan de 50/50 samenwerking Fakton Capital en Plegt-Vos. Deze partijen ondertekenden eind 2019 de koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf.

Samenwerkende partijen
Er ligt nog geen uitgewerkt plan voor de gebiedsontwikkeling van Eikenstein, maar wel een planvisie van stedenbouwkundig bureau SVP. Deze planvisie wordt, met de planinhoudelijke uitgangspunten uit de verkoopprocedure als vertrekpunt, komend jaar verder uitgewerkt. In nauwe samenwerking met de RK Zeist (RK Zeist), de gemeente Zeist en één of meer nog te selecteren zorgpartners. Daarbij worden ook de omwonenden van de locatie opnieuw actief betrokken. Dit als vervolg op het eerder door de gemeente Zeist en het Rijksvastgoedbedrijf gezamenlijk georganiseerde omgevingsparticipatieproces.

Sociaal ecosysteem
In het plangebied Eikenstein is een mix beoogd van zo’n 200 woningen voor diverse doelgroepen in combinatie met ondersteunende functies, buitenruimte en collectieve voorzieningen die interactie stimuleren. Robert van Ieperen, partner van Fakton Capital: “Dit bijzondere gebied sluit perfect aan bij de kernwaarden karakter, groen en verbinding. Wij zijn er dan ook trots op Eikenstein in de komende jaren te mogen transformeren tot een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting. Wij streven daarbij naar het creëren van een sociaal ecosysteem waarbij mensen met verschillende leeftijden, inkomens en achtergronden optimaal met elkaar samen kunnen leven. Dat is ook in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten voor de locatie”.

Ontmoeting in een inclusieve wijk
De RK Zeist feliciteert het winnend consortium van harte en is blij om zich samen met Fakton Capital en Plegt-Vos aan Eikenstein te verbinden. Directeur Camiel Schuurmans van de RK Zeist: “Wij zien een schitterende kans om op deze mooie locatie in Zeist invulling te geven aan een inclusieve wijk. Hier kan regulier wonen, zorg en ontmoeting duurzaam een plek krijgen. De RK Zeist staat voor sociale woningbouw in mooie panden. Veel beter dan op Eikenstein, krijg je het dan niet”.

Transformatie monument
Het meer dan 100 jaar oude monumentale hoofdgebouw wordt door Plegt-Vos getransformeerd tot circa 60 (zorg) woningen, voor een of meerdere sociale doelgroepen. Dit past uitstekend bij de maatschappelijke functie die het gebouw in het verleden heeft gehad. Theo Opdam, algemeen directeur van Plegt-Vos: “Als familiebedrijf dat ruim 115 jaar bestaat, begrijpen wij als geen ander de waarde van het kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Dat geldt zeker ook voor vastgoed. Met een gezonde dosis ambitie en daadkracht geven wij dan ook graag een nieuw leven aan het monument op een manier die van toegevoegde waarde is voor Zeist”.

Zorgvuldig proces
Fakton Capital en Plegt-Vos benutten de tijd tot aan de daadwerkelijke levering van Eikenstein onder meer om kennis te maken met de verschillende betrokkenen. Theo Opdam: “Om te komen tot een succesvolle samenwerking en optimaal verbindingen te leggen willen wij goed aansluiten bij alle kennis en expertise die reeds over deze bijzondere locatie is opgebouwd. Dit stelt ons beter in staat om vervolgens zelf het verhaal van Eikenstein te kunnen vertellen”. De focus in het eerste half jaar zal dan ook vooral gericht zijn op het open planproces met alle betrokkenen. In de tussentijd wordt het leegstandsbeheer in het monument voortgezet.