De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Zie voor meer informatie ook de pagina urgentie.

Nee, u kunt zich niet inschrijven voor een vrije sectorwoning.

De R.K. Woningbouwvereniging heeft enkele vrije sectorappartementen op de Rozestraat en de Leliestraat in Zeist. Zodra er daar eentje vrijkomt, adverteren we dit op onze website.

De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.
Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie en kunt u digitaal de urgentie-aanvraag doen. De aanvraag kost € 73,-.

U betaalt vóór de eerste van de maand de volledige huur voor de komende maand.

U kunt ons machtigen met een SEPA machtiging, wij incasseren vervolgens rond de 1e van de maand de huur van uw rekening.

U kunt er ook voor kiezen om de huur zelf  aan ons over te maken. U ontvangt dan elke maand een acceptgiro van ons en u zorgt ervoor dat de huur voor de eerste van de maand op onze rekening staat.