De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Zie voor meer informatie ook de pagina urgentie.

De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.
Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie en kunt u digitaal de urgentie-aanvraag doen. De aanvraag kost € 73,-.

U kunt ons machtigen met een SEPA machtiging, wij incasseren vervolgens rond de 1e van de maand de huur van uw rekening.

U kunt er ook voor kiezen om de huur zelf  aan ons over te maken. U ontvangt dan elke maand een acceptgiro van ons en u zorgt ervoor dat de huur voor de eerste van de maand op onze rekening staat.

U vult een SEPA machtiging in. Deze kunt u hier downloaden, op ons kantoor ophalen of wij sturen er eentje op uw verzoek naar u toe. Wij incasseren vervolgens de huur iedere maand van uw rekening rond de 1e van de maand. U heeft altijd het recht om de incasso te storneren via uw bank of om de machtiging via ons kantoor weer in te trekken. Storneer echter alleen als de afschrijving niet klopt en niet als u krap zit. Want als u de huur storneert, creëert u direct een schuld.

U kunt via www.mijntoeslagen.nl of via de belastingtelefoon (0800-0543) huur- of zorgtoeslag aanvragen.