De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Zie voor meer informatie ook de pagina urgentie.

De gemeente Zeist behandelt de urgentieaanvragen.
Een urgentieverklaring is bedoelt voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.
Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie en kunt u digitaal de urgentie-aanvraag doen. De aanvraag kost € 73,-.

Medehuurderschap wil zeggen dat twee mensen die op hetzelfde adres wonen, allebei dezelfde rechten en plichten als huurder hebben.

Beide huurders tekenen het huurcontract, waarin staat dat ze allebei aansprakelijk zijn voor het betalen van de huur en het dagelijks onderhoud voor de huurwoning.

Dit geeft ook de zekerheid dat een van de partners in de woning kan blijven wonen, als de andere partner zou wegvallen of vertrekken. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.

Medehuurderschap is aan te vragen als de partner van de hoofdhuurder duidelijk aantoonbaar minimaal twee jaar in de woning woont (volgens de Gemeentelijke Basisadministratie) en als beide huurders een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen).

Medehuurderschap is niet bedoeld om de kandidaat-huurder snel huurder te laten worden. Dan wordt de wachttijd omzeild en dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere woningzoekenden. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.

Woningcorporaties hebben de verplichting hun woningen alleen te verhuren aan huishoudens die qua grootte passen bij de woning. Om die reden vraagt u aan ons toestemming om iemand bij u in te laten wonen. Dit kan een partner zijn, maar ook een familielid of goede vriend/vriendin.

Let op! Als u iemand bij u in wilt laten wonen, dan kan dat van invloed zijn op de eventuele huur- of zorgsubsidie die u ontvangt. U kunt bij de Belastingdienst informeren of dat voor u ook geldt.

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, kunt u daar een aanvraag tot inwoning’ voor indienen bij de RK Zeist. U als huurder en de inwonende ondertekenen allebei de aanvraag. De inwoner voegt ook een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs toe.

Voorwaarden voor goedkeuring voor het inwonen is dat de grootte van het huishouden moet passen bij de grootte van de woning. Een inwonende heeft geen rechten en plichten ten aanzien van de RK Zeist. Hij of zij kan dus ook geen aanspraak maken op de woning als de hoofdhuurder de woning verlaat of overlijdt.