Fusie voltooid: NabijWonen in 2024 van start


Fusie voltooid: NabijWonen in 2024 van start

Afgelopen maandag 18 december was een feestelijke dag. Bestuurders Jos Sleyfer en Camiel Schuurmans ondertekenden de fusieovereenkomst tussen Heuvelrug Wonen en RK Zeist. Hiermee is de fusie een feit: vanaf 1 januari 2024 gaan we samen verder als NabijWonen.

Ook de Raden van Commissarissen zetten hun handtekeningen onder de overeenkomst. Dit gebeurde allemaal in het bijzijn van de ondernemingsraden en huurdersorganisaties. Het was een feestelijke aangelegenheid.

Jos en Camiel proostten samen op de fusie. De bestuurders hebben beiden het volste vertrouwen in de samensmelting van de corporaties. “Heuvelrug Wonen en RK Zeist werkten al jaren samen op tal van gebieden. De fusie is erg goed nieuws voor bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist omdat beide corporaties samen nog meer kunnen bijdragen aan nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Samen met onze zeer gemotiveerde medewerkers zullen we nabij zijn voor onze bewoners en partners”.

Wij kijken er allen naar uit om u in het nieuwe jaar te verwelkomen bij NabijWonen.