Gezocht: 2 nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen


De RvC van de RK Zeist bestaat primair uit generalisten met eigen specialisaties, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Van dit team wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Het team moet in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dient te sturen en de juiste vragen te stellen.

Gezien het karakter van de corporatie zijn wij voor vervulling van de vacatures op zoek naar twee teamspelers (juridisch en bedrijfseconomisch) die een duidelijke affiniteit hebben met de doelgroep.

Klik hier voor de hele vacature teksten en de mogelijkheden om te reageren.