NabijWonen voor bewoners en buurten


NabijWonen voor bewoners en buurten

Precies een jaar geleden spraken de woningcorporaties HeuvelrugWonen en RKZeist hun intentie uit om gezamenlijk nog meer aan volkshuisvesting te doen in de gemeenten ZeistUtrechtseHeuvelrug en WijkbijDuurstede. Wij onderzochten in 2023 of de bundeling van 2 goede huisvesters tot nog betere kwaliteit en kwantiteit zou leiden. Onder de goede en zeer professionele begeleiding van MichaelvanderVelden en SamuëlVerpalen van AEF constateerden wij in de zomer van 2023 dat dit het geval was: méér betaalbare woningen, verduurzaming en focus op leefbaarheid in alle wijken in deze 3 mooie gemeenten is mogelijk! Onze onvolprezen huurdersorganisaties HBSPrisma en Huurdersbelangenverenigingheuvelrugwonen gaven ons vertrouwen en inspiratie om het proces en de nieuwe missie verder vorm te geven. Met de enorme steun en betrokkenheid van alle medewerkers is verder gewerkt aan de visie van NabijWonen wat resulteerde in de 7 beloftes van NabijWonen. De eerste belofte – nabij zijn in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede – hebben wij precies een maand na de fusie op 31 januari gestalte gegeven. Alle medewerkers maakten kennis met de bewoners in onze complexen.
Ontmoeting en verbinding staan centraal in onze visie en om daar dan ook de daad bij het woord te voegen is geweldig.

NabijWonen is nu officieel van start gegaan, we gaan een reis maken teneinde samen met bewoners en onze maatschappelijke- en commerciële partners de broodnodige betaalbare woningen in onze gemeenten te bouwen. Betaalbaarheid, verduurzaming en mooie leefbare buurten en wijken: daar gaan wij voor en zijn wij op aanspreekbaar.