Nieuwe afspraken voor 2019 over wonen in Zeist


Ondertekening Prestatieovereenkomst 2019

Prettig wonen voor mensen in Zeist, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat is het gezamenlijke doel van gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Op maandag 3 december hebben de gemeente Zeist, corporaties Woongoed Zeist, RK Zeist en de huurdersorganisaties HuurdersPlatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma hun handtekening onder de prestatieafspraken 2019 gezet.

De samenwerking is niet nieuw, maar de vijf partijen scherpten de ambities aan. Zo willen gemeente en corporaties huisuitzettingen door huurschuld in alle gevallen voorkomen en voorzien de corporaties in 2019 tweehonderd huizen van zonnepanelen.

De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties actualiseren hun samenwerking jaarlijks via de prestatieafspraken. In deze afspraken leggen ze vast hoe ze prettig wonen in Zeist realiseren. Naast deze lopende afspraken, hebben partijen afgesproken om in 2019 met nieuwe projecten aan de slag te gaan. Prettig wonen gaat niet altijd vanzelf, daar is inzet voor nodig van diverse partijen. Het gaat om belangrijke onderwerpen als gelijke kansen voor mensen die een woning zoeken, leefbare buurten en wijken en maatwerk wanneer mensen hun huur niet kunnen betalen.

Betaalbaar wonen
De ambitie gaat een stap verder dan vorig jaar: 0 huisuitzettingen door huurschuld. Alleen als er echt sprake is van aantoonbare wanprestatie wordt deze maatregel ingezet. Om deze ambitie voor elkaar te krijgen, is een nauwe samenwerking nodig. Corporaties zetten extra in op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van escalatie van schuldenproblematiek. De gemeente draagt zorg voor snelle opvolging vanuit het Sociaal Team en Regionale Sociale Dienst.

Vitale buurten
Corporaties en gemeente nemen samen verantwoordelijkheid voor het behouden en versterken van vitale en leefbare buurten waar het prettig wonen is. Voor 2019 ligt de focus op de wijken Zeist-West, Den Dolder en Vollenhove. Voor deze drie wijken wordt een integrale aanpak van de sociale en fysieke leefomgeving opgesteld en uitgevoerd.

Duurzaamheid
In 2050 zal de energievoorziening volledig duurzaam zijn. Dat lijkt ver weg, maar vraagt nu al om actie.  Begin 2019 heeft de gemeente het 1e Energieplan klaar. 2019 staat in het teken van experimenteren om het energieplan verder te voeden. Zo hebben gemeente en Woongoed Zeist de ambitie om in Kerckebosch Flat 11 op unieke wijze te verduurzamen naar de eisen van BENG-1.

Wethouder Laura Hoogstraten: “De prestatieafspraken 2019 zijn niet zonder reden ambitieus.   Verduurzamen is niet meer en kwestie van morgen maar van vandaag. En we zetten stappen om voldoende woningen beschikbaar te hebben en om de huur betaalbaar te houden.”