Ondertekening Basis Sociaal Statuut


Soms is het nodig om woningen ingrijpend aan te pakken, technisch te verbeteren of zelfs te slopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de huurders. Werkzaamheden in of aan de woning kunnen leiden tot ernstige overlast. Wanneer de woning wordt gesloopt zal de huurder zelfs gedwongen moeten verhuizen. Alle huurders waarvan de woning ingrijpend wordt aangepakt, hebben dezelfde rechten. Deze staan beschreven in het Basis Sociaal Statuut.

Ondertekening Basis Sociaal Statuut

De afspraken die we in het Basis Sociaal Statuut hebben vastgelegd, evalueren we iedere twee jaar. Indien nodig passen we de afspraken aan. Woensdag 24 augustus ondertekenden Woongoed Zeist, RK Zeist en de huurdersorganisaties HuurdersPlatsform Seyst en Prisma huurdersbelangenvereniging het vernieuwde Basis Sociaal Statuut Zeist

Maatwerk: Project Sociaal Statuut per aan te pakken complex

Geen enkel complex is hetzelfde en ook de werkzaamheden aan de woningen verschillen. In het Project Sociaal Statuut staan de afspraken tussen ons en de huurders van een complex die alleen gaan over de werkzaamheden aan dat specifieke complex. Het Basis Sociaal Statuut is de basis voor het Project Sociaal Statuut.