Ondertekening Prestatieafspraken Wonen


Ondertekening Prestatieafspraken Wonen

Op 14 december ondertekenden de huurdersorganisaties, RKZeist en Woongoed Zeist de prestatieafspraken met de gemeente.  In deze prestatieafspraken geven partijen aan hoe zij samen de ambities en opgaven uit de woonvisie 2021-2025 willen oppakken en uitvoeren.

Lees meer over de prestatieafspraken Zeist:  Prestatieafspraken Jaarafspraak 2024