Plaatsen rookmelders in uw woning


Plaatsen rookmelders in uw woning

Wij werken er hard aan om al onze woningen te voorzien van een rookmelder. Helaas gaat het niet lukken om alles voor 1 juli te plaatsen.  Door personeels- en materiaal tekorten hebben wij achterstand opgelopen. Onze excuses hiervoor.

Het streven is om dit jaar alle rookmelders geplaatst te hebben. Op dit moment is een rookmelder nog niet verplicht voor de meeste brandverzekeringen, er zijn wel uitzonderingen. Heeft u bericht gekregen van uw verzekeraar over een poliswijziging waarbij brandmelders al wel verplicht zijn, neem dan contact met ons op.