Prestatieafspraken 2023


 Nieuwe en duurzame sociale huurwoningen in Zeist.

In 2023 realiseren Woongoed Zeist en RK woningbouwstichting Zeist (RK Zeist) 93 nieuwe sociale huurwoningen. Daarnaast verduurzamen de corporaties ongeveer 500 bestaande huurwoningen. Dat staat in de prestatieafspraken tussen wooncorporaties, huurders en de gemeente Zeist. Daarin staan ook afspraken over ondersteuning aan huurders en maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

Nieuwbouw en verduurzaming woningen

Woongoed Zeist bouwt in 2023 24 eengezinswoningen in Vogelwijk en 27 appartementen in Bosgaarde Kerckebosch. RK Zeist realiseert 24 woningen aan de Dwarsweg en 18 woningen aan de Kometenlaan. De gemeente en Zeister corporaties willen doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Zeist streeft naar wijken met woningen voor verschillende doelgroepen. Alle nieuw te bouwen woningen zijn zeer goed geïsoleerd en aardgasvrij. Daarnaast blijven de Zeister corporaties woningen voorzien van zonnepanelen. In 2023 gaat het om ongeveer 255 daken.

Leefbare wijken en buurten

Woongoed Zeist stelt in 2023 twee extra wijkbeheerders aan. RK Zeist start begin 2023 met een extra aanspreekpunt in haar complexen, vergelijkbaar met een huismeester. Hiermee willen zij de leefbaarheid en de veiligheid in de buurten en wijken verbeteren. In het Wijkgericht Werken zetten de gemeente Zeist, Zeister corporaties, maatschappelijke partners en politie zich samen in voor de leefbaarheid en veiligheid.

Hulp bij problemen vanwege de stijgende kosten
Gemeente en corporaties maken zich zorgen over de effecten van stijgende kosten voor onder andere energie. De Zeister corporaties gaan huurders die moeite hebben met rondkomen of waarbij sprake is van (risico op) schuldenproblematiek in 2023 actief doorverwijzen naar de Sociaal Raadslieden voor het doen van een inkomenscheck. De gemeente zet onder andere energiemaatjes in die mensen thuis kunnen helpen bij energiebesparing. Daarnaast starten gemeente en corporaties samen een actie om mensen bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om het energieverbruik te beperken.