12 driekamer flatwoningen in een rustige buurt in Zeist-West