Ik ben voor een bepaalde periode afwezig, mag ik iemand anders in mijn huis laten wonen?


In de huurovereenkomst staat dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning heeft. Maar hoe zit dat als u bijvoorbeeld vanwege studie of werk tijdelijk naar een andere regio moet of zelfs naar het buitenland? U kunt dan iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Die persoon noemen we een huisbewaarder.

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van de RK Zeist en onder bepaalde voorwaarden, voor de woning zorgt en daar verblijft tijdens uw afwezigheid. De periode van huisbewaring is minimaal 3 maanden en maximaal een jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

U kunt huisbewaarderschap aanvragen wanneer u als huurder kunt aantonen dat u:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn;
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een ‘wereldreis’ afwezig bent

Voor meer informatie of het aanvragen van een huisbewaarderschap kunt u het aanvraagformulier huisbewaarderschap downloaden en bij aanvraag bij ons inleveren.