Ik ervaar overlast


Als u overlast heeft van uw buren of omwonenden adviseren wij u om eerst eens rustig met elkaar te gaan praten. Vaak heeft de veroorzaker er geen erg in dat u hinder ondervindt. Zorg er voor dat u rustig bent als u er heen gaat. Dat komt de sfeer alleen ten goede. Een rustig gesprek kan veel problemen oplossen. Wanneer u er onderling niet uitkomt kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Onze coördinator Leefbaarheid Cock Smeulders helpt u vervolgens om samen de overlast te stoppen.

U kunt er ook voor kiezen om buurtbemiddeling in te schakelen. Buurtbemiddeling helpt bewoners bij het oplossen van overlast en burenruzies. Hierbij kan het gaan om zaken als geluidsoverlast, blaffende honden, gedrag van de buren of verschil van mening over de tuin. Getrainde vrijwilligers (de bemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden u om samen het conflict op te lossen. Buurtbemiddeling is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer 030 2677787 of via buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.