Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging


U kunt te maken krijgen met twee soorten huurverhoging: de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en een huurverhoging nadat wij uw woning verbeterd hebben.

Bij de jaarlijkse huurverhoging doet de RK Woningbouwvereniging Zeist, na overleg met huurdersbelangenvereniging Prisma, u vooraf een schriftelijk voorstel. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor de woning geldt. Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u vóór 1 juli bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging.  U kunt hiervoor het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging gebruiken.

De huur kan ook stijgen nadat wij uw woning verbeterd hebben. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een CV-ketel of dubbele beglazing. Uw woning is daardoor comfortabeler en zuiniger, wat u zult merken aan uw energierekening. Een deel van de kosten die wij maken om uw woning te verbeteren, kunnen wij aan u doorberekenen. Natuurlijk maken wij hierover van te voren heldere afspraken met u.