Er komt iemand bij mij inwonen, moet ik dat melden?


Woningcorporaties hebben de verplichting hun woningen alleen te verhuren aan huishoudens die qua grootte passen bij de woning. Om die reden vraagt u aan ons toestemming om iemand bij u in te laten wonen. Dit kan een partner zijn, maar ook een familielid of goede vriend/vriendin.

Let op! Als u iemand bij u in wilt laten wonen, dan kan dat van invloed zijn op de eventuele huur- of zorgsubsidie die u ontvangt. U kunt bij de Belastingdienst informeren of dat voor u ook geldt.

Als u iemand bij u wilt laten inwonen, kunt u daar een aanvraag tot inwoning’ voor indienen bij de RK Zeist. U als huurder en de inwonende ondertekenen allebei de aanvraag. De inwoner voegt ook een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs toe.

Voorwaarden voor goedkeuring voor het inwonen is dat de grootte van het huishouden moet passen bij de grootte van de woning. Een inwonende heeft geen rechten en plichten ten aanzien van de RK Zeist. Hij of zij kan dus ook geen aanspraak maken op de woning als de hoofdhuurder de woning verlaat of overlijdt.