Op welke gronden kan ik bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging?


Gronden om bezwaar te maken zijn onder andere:

  • de huurverhoging is meer dan de vastgestelde maximale huurverhoging;
  • uw huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens te liggen;
  • het voorstel voor de huurverhoging is te laat verzonden (minder dan 2 maanden voor 1 juli);
  • u krijgt voor de tweede keer binnen een jaar huurverhoging.

De huur mag in principe een keer per jaar verhoogd worden. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. Een tussentijdse huurverhoging in verband met een verbetering aan de woning. Of een huurverhoging die ingehaald wordt, bijvoorbeeld omdat de jaarlijkse verhoging wegens gebreken aan de woning is uitgesteld;

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl).