Wanneer kan iemand medehuurderschap aanvragen?


Medehuurderschap is aan te vragen als de partner van de hoofdhuurder duidelijk aantoonbaar minimaal twee jaar in de woning woont (volgens de Gemeentelijke Basisadministratie) en als beide huurders een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen).

Medehuurderschap is niet bedoeld om de kandidaat-huurder snel huurder te laten worden. Dan wordt de wachttijd omzeild en dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere woningzoekenden. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.