Wat is medehuurderschap?


Medehuurderschap wil zeggen dat twee mensen die op hetzelfde adres wonen, allebei dezelfde rechten en plichten als huurder hebben.

Beide huurders tekenen het huurcontract, waarin staat dat ze allebei aansprakelijk zijn voor het betalen van de huur en het dagelijks onderhoud voor de huurwoning.

Dit geeft ook de zekerheid dat een van de partners in de woning kan blijven wonen, als de andere partner zou wegvallen of vertrekken. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.