Welk onderhoud verzorgt de woningbouwvereniging en welk onderhoud verzorg ik zelf?


De woningbouwvereniging zorgt ervoor dat uw woning in goede staat blijft. Dit houdt in dat wij zorgen voor het grote onderhoud aan de buitenkant van de woning. Ook zorgen wij voor de leidingen en voor de gemeenschappelijke installaties. In het onderhouds ABC staat per onderwerp beschreven wie wat moet doen. Kleine algemene klusjes zoals het netjes houden van de tuin, de stoep schoonhouden bij sneeuw en bladeren zijn altijd voor de huurder.