Huurders gaan voor een veilige en gezellige buurt

Een bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van huurders in een complex of wijk. Zij overleggen met ons over algemene zaken die beter kunnen, maar zorgen ook voor saamhorigheid in de wijk en dragen daarmee bij aan een betere leefbaarheid. Zij zijn de extra paar ogen en oren in uw wijk en hebben korte lijnen met de RK Zeist waardoor zaken snel geregeld kunnen worden.

Huurders uit een complex, maar ook van enkele straten of een hele buurt kunnen zich organiseren in een bewonerscommissie. Als bewoner wilt u zich misschien inzetten voor het algemeen belang in en rondom uw woonomgeving en vindt u het een goed idee om bepaalde zaken gezamenlijk met uw medehuurders op te pakken. Zoals bijvoorbeeld jongerenoverlast rondom het complex, inspraak bij groot onderhoud/renovatie of de hoogte van de servicekosten. Of misschien vindt u het leuk om uw buren beter te leren kennen en werken aan meer saamhorigheid in het complex of de wijk. Door bijvoorbeeld het organiseren van een jaarlijkse buurt barbecue of het welkom heten van nieuwe huurders.​​

Bewonerscommissie Verzetswijk

Bewonerscommissie Schermerslaan

De RK Zeist en de bewonerscommissies

Wij ondersteunen de bewonerscommissies waar we kunnen, want dankzij hun wordt de leefbaarheid in uw wijk of complex verbetert. Dat ondersteunen kan bijvoorbeeld zijn het uitprinten van flyers of bewonersbrieven, maar we schuiven ook een paar keer per jaar aan bij het overleg van de bewonerscommissie.

Bewonerscommissie De Witte Hoven

Activiteitencommissie Oranjerie

Wilt u ook een actieve rol spelen in uw complex of wijk?

Wilt u weten of er in uw buurt een bewonerscommissie actief is of wilt u deelnemen in een bewonerscommissie? Mogelijk is er in uw straat of wooncomplex al een bewonerscommissie, waar u zich bij kunt aansluiten. Neem vooral even contact op met ons kantoor voor de gegevens van de bewonerscommissie in uw buurt.

Bewonerscommissie Flat 10

Bewonerscommissie van Ons Huis

 

 

 

Als er nog geen bewonerscommissie in uw wijk of complex is, dan kunt u samen met uw medebewoners een bewonerscommissie oprichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator leefbaarheid: Cock Smeulders. Van dinsdag tot en met donderdag telefonisch te bereiken van 08.30 tot 09.30 uur via telefoonnummer 030-698 50 30 of u stuurt een e-mail naar smeulders@rkzeist.nl.