Onderhoudsplanning 2019

Onder voorbehoud gaat de R.K. Woningbouw in 2019 de volgende onderhoudswerkzaamheden doen:

Verzetswijk
Van de garages in de Verzetswijk worden de boeilijsten geschilderd

Flat 10 en 20 in Couwenhoven
Ista gaat de meters vervangen bij de radiatoren en in de meterkast. Ista neemt hiervoor contact op met de huurders.
De trappenhuizen en galerijen krijgen energiezuinige led-verlichting.

De Clomp
De trappenhuizen en galerijen krijgen energiezuinige led-verlichting.
De hekken op de galerijen worden schoongespoten.
Het houtwerk (buitenzijde schuurtjes, gevel, kozijnen en voordeuren) worden geschilderd.

Antonlaan, Cronjelaan, Van Doornlaantje en Jagerlaan
De trappenhuizen krijgen energiezuinige led-verlichting.

Dahliastraat
Het houtwerk (buitenzijde schuurtjes, gevel, kozijnen en voordeuren) worden geschilderd.
De motoren van de mechanische ventilatie op het dak worden vervangen.
De liftbesturing wordt vervangen.
Het trappenhuis en de galerijen krijgen energiezuinige led-verlichting.

Planetenlaan
Het houtwerk (buitenzijde gevels, kozijnen en deuren) worden geschilderd.
Dakkapellen en goten worden schoongespoten.

Kometenlaan
De betonnen dakrand wordt schoongespoten.

Anne de Vrieslaan
Voordeuren worden geschilderd.

 

Voor 2019 hebben we onder voorbehoud ook een tweetal nieuwbouwprojecten die we willen gaan uitvoeren:

Duurzame nieuwbouwappartementen aan de Cornelis Vlotlaan

In 2018 hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen om een aantal appartementen aan de Cornelis Vlotlaan, geschikt voor senioren, te bouwen. De planning is om dit jaar daadwerkelijk te gaan bouwen. De Cornelis Vlotlaan ligt midden in de Verzetswijk. De nieuwe woningen zijn in eerste plaats bedoelt voor ouderen die al in de Verzetswijk wonen. Zo kunnen zij nog lang zelfstandig in een betaalbare woning in de wijk blijven wonen. Aan de andere kant komen er op deze manier ook weer eengezinswoningen vrij in de wijk, wat de doorstroming ten goed komt! Het project is nu nog in het stadium van vergunningen aanvragen. Maar zodra er groen licht is voor de bouw en er een planning ligt, worden de huurders van de Verzetswijk geïnformeerd hoe zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze nieuwe appartementen. Uiteraard zal er ook een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. In de loop van 2018 zal er meer bekend worden. We houden u op de hoogte!

Nieuwbouw sociale huurappartementen Kometenlaan (Huis ter Heide)

Naast het bruggebouw aan de Kometenlaan willen wij ook een aantal sociale huurappartementen gaan bouwen. Omdat de gemeente Zeist zich de komende jaren wil gaan inzetten op het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen op de woningmarkt, heeft zij haar medewerking toegezegd voor de herziening van het bestemmingsplan. Dit was onder andere nodig om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit project zit nog in de beginfase. Bewoners van de Kometenlaan krijgen dit jaar de mogelijkheid om de plannen in te zien en om hun reactie daarop te geven.