Als we er samen niet uitkomen

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met onze huurders te hebben en we doen elke dag weer ons best om een goede verhuurder te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij u niet correct behandelen, uw klacht niet serieus nemen of dat u vindt dat wij ons werk niet goed doen. Wij gaan dan altijd eerst met u in gesprek en proberen samen met u een oplossing te vinden. Als het niet lukt om uw klacht samen met ons op te lossen, dan kunt u terecht bij de geschillenadviescommissie.

U meldt uw probleem of klacht eerst bij ons.
Hebt u een klacht over ons? Aarzel dan niet om dit aan ons te melden. Per mail (info@rkzeist.nl) of brief (postbus 21, 3700 AA  Zeist) laat u ons weten waar u niet tevreden over bent. Leg in uw brief uit waarom en/of over wie u ontevreden bent. Bent u het niet eens met de oplossing die wij vervolgens bieden, dan informeert u onze directie hierover in een brief. Pas als u er ook met onze directie niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillenadviescommissie.

De Geschillenadviescommissie is onafhankelijk en geeft advies bij klachten van huurders van Woongoed Zeist en de RK Zeist. De geschillenadviescommissie bestaat uit drie personen; een onafhankelijke voorzitter en twee leden. Eén lid is voorgedragen door de gezamenlijke huurdersorganisaties. Het andere lid is benoemd door de deelnemende woningcorporaties. De voorzitter is voorgedragen door de leden. De commissie krijgt ondersteuning van een secretaris. De commissieleden zijn onafhankelijk en werken niet bij de deelnemende corporaties.

Secretariaat
Voor vragen, het afhalen van een klachtenformulier of hulp bij het formuleren en indienen van uw klacht kunt u terecht bij het secretariaat van de geschillenadviescommissie.

Postadres: postbus 135, 3700 AC Zeist.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag – donderdag van 8.00-16.30 uur via telefoonnummer: 030 69 36 600.

Open hier de folder geschillenadviescommissie
Open hier het reglement van de geschillenadviescommissie
Open hier het klachtenformulier van de geschillenadviescommissie
Open hier het Rooster van aftreden GAC 2024
Open hier het Jaarverslag Geschillenadviescommissie Zeister Corporaties 2022