Als uw persoonlijke situatie wijzigt, dan kan het zijn dat uw rechten en plichten ook veranderen en misschien heeft dat invloed op uw huurcontract. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of gaat samenwonen, of juist uit elkaar gaat.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Uw partner wordt bij trouwen of geregistreerd partnerschap automatisch medehuurder van de woning. Hij of zij heeft dan dezelfde rechten en plichten als u. Stuur ons wel een kopie van de trouwakte of de partnerregistratie. Alleen dan kunnen wij uw partner als medehuurder opnemen in onze administratie.

Samenwonen

Ook zonder trouwen of geregistreerd partnerschap kunt uw partner officieel medehuurder worden. Dit is mogelijk als u aantoonbaar minimaal 2 jaar gezamenlijk het huishouden voert. U legt bij ons uw verzoek tot medehuurderschap neer, waarbij u aantoont dat u samen al twee jaar lang één huishouden vormt.

Let op: medehuurderschap bij familieleden is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn:

  • als u een zorgrelatie heeft met de hoofdhuurder
  • als u ouder bent dan 36 jaar en aaneengesloten in het ouderlijk huis woont. Dit dient u aan te tonen door middel van een uittreksel van het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) die u bij de gemeente kunt aanvragen.

Relatiebreuk

Gaat u uit elkaar, dan blijft de hoofdhuurder in de woning wonen. Maar is de ex-partner medehuurder van het huis, dan heeft die evenveel rechten en dan bepaalt u samen wie de woning blijft huren. U levert het volgende bij ons aan:

  • Opzeggingsformulier waarop u aangeeft wie de woning verlaat, met een handtekening van u beiden
  • Een kopie van het echtscheidingsvonnis of de voorlopige voorziening
  • Bent u niet getrouwd, maar woont u samen? Stuur ons dan een kopie van het verbreking-samenlevingscontract
  • Had u geen samenlevingscontract of was u niet getrouwd? Stuur ons dan een uittreksel uit het GBA waaruit blijkt dat de hoofdhuurder en/of medehuurder niet meer ingeschreven staat op het betreffende adres

Zodra u bovenstaande gegevens hebt aangeleverd, passen we de gegevens aan in het systeem. Beide partijen ontvangen van ons een bevestiging.

Mijn telefoonnummer of mailadres verandert

Ook dan horen wij dit graag van u. Niet alleen kunnen wij u dan altijd direct informeren bij calamiteiten. Maar voor reparaties geven wij uw contactgegevens door aan onze onderaannemers, zodat zij met u een afspraak kunnen maken.

Wijzigingen doorgeven 

U kunt uw wijzigingen op de volgende manieren aan ons doorgeven:
Via een brief : Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist
Via e-mail : info@rkzeist.nl