Samen gaan we voor een fijne buurt

Iedereen wil in een fijne buurt wonen, zonder al te veel overlast en met vriendelijke buren. Een buurt waarin je je veilig voelt en jezelf kan zijn. Wij vinden, net als u, een goede leefbaarheid van een buurt heel belangrijk. Leefbaarheid gaat over de kwaliteit van de woonomgeving en daar zijn we allemaal  verantwoordelijk voor. Daarom zijn wij zo blij met het wijkgericht werken in Zeist. Waarin de gemeente, het opbouwwerk, de politie en de woningcorporaties samenwerken aan de leefbaarheid.

Sociaal verhuurder

De R.K. Woningbouwstichting is een sociaal verhuurder die veel doet voor de leefbaarheid. Onze coördinator leefbaarheid Cock Smeulders werkt samen met de bewoners en de bewonerscommissies aan de leefbaarheid in uw complex/wijk. Ook zit hij wekelijks bij de diverse wijkteams van de gemeente Zeist.

Als u overlast ervaart van uw buren waar u samen niet uitkomt of u maakt zich zorgen over buren die u al een tijdje niet gezien heeft of die zich anders gedragen dan normaal, dan kunt u contact opnemen met Cock Smeulders (smeulders@rkzeist.nl). Maar u kunt uw ervaringen of zorgen ook kwijt aan uw wijkteam.

De 5 wijken in de gemeente Zeist hebben elk een eigen wijkteam

Een wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, politie, welzijnsorganisatie MeanderOmnium en de 3 Zeister woningcorporaties. De wijkteams staan voor een leefbare gemeente Zeist met wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn.

Bij het wijkteam kunt u terecht met al uw vragen, opmerkingen of ideeën over uw wijk/complex. Maar omdat de wijkteams ook nauw samenwerken met de Sociale Teams, kunt u ook met vragen over ondersteuning om actief aan het leven te kunnen deelnemen, ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen of met uw vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp terecht bij het wijkteam.

Meer informatie over waar en wanneer de wijkteams bereikbaar zijn, vindt u terug op de website van de gemeente Zeist.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt bewoners bij het oplossen van overlast en burenruzies. Hierbij kan het gaan om zaken als geluidsoverlast, blaffende honden, gedrag van de buren of verschil van mening over de tuin. Getrainde vrijwilligers (de bemiddelaars) luisteren naar beide partijen en begeleiden u om samen het conflict op te lossen. Buurtbemiddeling is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer 030 2677787 (dinsdag en donderdag) of via buurtbemiddeling@meanderomnium.nl