Wat zijn uw en onze rechten en plichten

Bij de ondertekening van uw huurcontract heeft u van ons het Huurreglement zelfstandige woonruimte ontvangen. Hierin staat wat onze rechten en plichten als verhuurder zijn en wat uw rechten en plichten als huurder zijn.

Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst die u heeft ondertekend. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.