De Komeet

Op de hoek Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet) willen wij een appartementengebouw met 25 zorgstudio’s realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. agNOVA architecten tekent voor het ontwerp, Continu Wonen (onderdeel van Hemink Bouw) draagt zorg voor de bouwvoorbereiding.

Elke appartement wordt circa 30 m2 groot en er is een gemeenschappelijke ruimte om samen te komen. De zorg zal worden verleend door Reinaerde.

Huidige situatie hoek Dwarsweg/Anne de Vrieslaan

Informatieavond

Voor de omwonenden hebben we in juni 2020 een informatieavond georganiseerd. Op deze avond waren ook de gemeente Zeist, Reinaerde en de aannemer aanwezig, zodat alle vragen van de omwonenden direct beantwoord konden worden.

Parkeren

De bewoners van de appartementen hebben zelf geen auto. De parkeerplaatsen die op het eigen terrein gerealiseerd zullen worden, zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk.

            

 Impressie nieuwe situatie vanaf Dwarsweg

         

Impressie nieuwe situatie vanaf Anne de Vrieslaan

Omgevingsvergunning

Op 6 oktober 2020 hebben we een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een appartementengebouw voor 25 zorgwoningen bij de gemeente Zeist ingediend. Omwonenden zijn hierover door ons geïnformeerd. Inmiddels zijn er zienswijzen op deze aanvraag ingediend. Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie over de voortgang van procedure.

Bestemmingsplan

De locatie van de voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming ‘detailhandel met 1 woning’. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dat de bouw bijdraagt aan het doel om versneld extra betaalbare sociale huurwoningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’) en de bouw van de zorgwoningen belangrijk te vinden. De gemeente Zeist zal daarom een procedure volgen om de bestemming te veranderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Henry Blankestijn via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via info@RKZeist.nl.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanprocedure? Neem dan contact op met de gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.