De RK Woningbouwvereniging Zeist bouwt in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan / Leendert Edelmanlaan 24 sociale huurappartementen geschikt voor ouderen.  BDG architecten tekent voor het ontwerp en Aannemer Heilijgers Bouw B.V. bouwt de appartementen.

Begin 2019: Ondertekening aannemingsovereenkomst met aannemer Heilijgers Bouw. B.V.
Half maart 2020: Bomen rooien op de Cornelis Vlotlaan
Eind maart 2020: grondwerk
Begin april 2020: beton storten
Eind september 2020: hoogste punt is bereikt

Appartementen bijna opgeleverd

9 van de 24 appartementen zijn toegewezen aan huidige 65+ huurders uit de Verzetswijk. Dit betekent dat er 9 eengezinswoningen vrijkomen voor doorstroming. De overige 15 appartementen zijn geadverteerd op WoningNet en zijn inmiddels ook toegewezen. De bouw verloopt zeer voorspoedig en we verwachten dat de appartementen in januari 2021 door de aannemer aan ons worden opgeleverd. De nieuwe bewoners zullen hoogstwaarschijnlijk in februari 2021 hun nieuwe appartement kunnen betrekken.

Naam van het complex is bekend

Het complex zal de naam Vrijheidshof krijgen, geheel in lijn met de Verzetswijk waarin het complex is gebouwd. Maar de naam kan ook vertaald worden naar het duurzaam gaan wonen, met alle gemakken die nodig kunnen zijn bij het ouder worden en zonder de zorgen van een groot huis dat onderhouden moet worden. Ook dat is vrijheid.

Herinrichting openbaar gebied

Groen wordt vernieuwd
In de herinrichting van het openbaar gebied gaan we veel groen vernieuwen. We hebben het merendeel van de bomen moeten kappen. Maar er komen enkele grote gezonde bomen terug en er worden nieuwe bosschages aangeplant. De nieuwbouw en het groen vormt straks een mooi samengesteld geheel. Het groen is tevens een buffer tussen de huidige eengezinswoningen en de nieuwbouw. Door de bloemrijke bosschages die er komen, zullen er meer bijen en vlinders op af komen, waardoor de biodiversiteit zal toenemen.

Natuur inclusief bouwen
De milieubelangenverenigingen in Zeist hebben we mee laten denken over de herinrichting van het groen. We bouwen ‘natuur inclusief’: de verlichting van het gebouw wordt bijvoorbeeld vleermuisvriendelijk. Ook komen er inbouwkasten voor vleermuizen waarin ze kunnen nestelen.

Versnelling huisvestingsopgave

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om tot en met 2020 extra woonruimte te creëren voor 2500 woningzoekenden. In Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimte voor starters. Deze 24 appartementen worden met voorrang toegewezen aan oudere huurders van eengezinswoningen in de Verzetswijk. Hierdoor kunnen de oudere huurders uit de wijk in hun vertrouwde wijk blijven wonen en komen woningen leeg in de wijk voor starters en jonge gezinnen. De gemeente is samen met woningcorporaties en andere woonaanbieders aan de slag gegaan met deze zogeheten ‘Versnelling Huisvestingsopgave’. De woningbouw aan de Cornelis Vlotlaan/Leendert Edelmanlaan is hier onderdeel van.