De eerste paal is geslagen!  Bébouw Midreth uit Mijdrecht is gestart met bouwen van 18 appartementen aan het bestaande Bruggebouw aan de Kometenlaan in Huis ter Heide. De 18 appartementen worden begin 2024 opgeleverd.

Bruggebouw Kometenlaan Huis ter Heide

 

 

 

 

 

 

 

Versnelde huisvesting
De 18 sociale huurappartementen passen in de versnelde huisvesting van de gemeente Zeist. Daarin is vastgelegd dat de gemeente zich de komende jaren gaat inzetten voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. De gemeente heeft besloten om in principe mee te werken aan de plannen van de woningbouwvereniging.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Het bouwplan is in strijd met het huidige bestemmingsplan ‘Sterrenberg’, omdat er in het hele plangebied maximaal 480 wooneenheden gebouwd mogen worden. Daarom is gevraagd om een herziening van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is in mei 2019 aangevraagd en is in maart 2020 verstrekt aan de RK Zeist. Er zijn bezwaren ingediend en de procedure loopt nog. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de gemeente Zeist.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 21 maart 2019 was de inloop informatiebijeenkomst in ’t Lichtpunt voor alle geïnteresseerde om de nieuwbouwplannen in te zien. Hieronder treft u twee tekeningen aan die tevens tijdens de informatiebijeenkomst zijn getoond.

Tekening aanpassing openbare ruimte ivm uitbreiding Bruggebouw

Tekening uitbreiding Bruggebouw

Planning
In verband met bezwaren die zijn binnengekomen op de door ons geplande uitbreiding, is het momenteel nog niet duidelijk wanneer we met de bouw kunnen beginnen.